35.036 Chrysoesthia sexguttella, Co Down

Leafmine on Atriplex sp. © Dave Allen

Navigator

  • 35.036 Chrysoesthia sexguttella, Co Louth
  • 35.036 Chrysoesthia sexguttella, Co Louth
  • 35.036 Chrysoesthia sexguttella, Co. Meath
  • 35.036 Chrysoesthia sexguttella, Co Down

Gallery Stats

  • Version: 3.0.9
  • Albums: 1286
  • Photos: 6253
  • Hits: 1561512