Wormwood Pug, Eupithecia absinthiata, Co Leitrim

© Lindsey Clarke

Navigator

  • Wormwood Pug, Eupithecia absinthiata, Co Leitrim
  • 70.179 Wormwood Pug, Eupithecia absinthiata, Co Louth
  • 70.179 Wormwood Pug, Eupithecia absinthiata (f. goossensiata, Ling Pug) Co Louth
  • 70.179 Wormwood Pug, Eupithecia absinthiata, Co Down

Gallery Stats

  • Version: 3.0.9
  • Albums: 1288
  • Photos: 6269
  • Hits: 1613275