Recent Uploads

 • photo

  70.109 Autumnal Moth, Epirrita autumnata, Co Cork

 • photo

  70.119 Dark Umber, Philereme transversata, Co. Laois

 • photo

  70.190 Grey Pug, Eupithecia subfuscata, Co. Leitrim

 • photo

  70.063 Galium Carpet, Epirrhoe galiata, Co. Leitrim

 • photo

  70.063 Galium Carpet, Epirrhoe galiata, Co. Leitrim

 • photo

  70.051 Red Twin-spot Carpet, Xanthorhoe spadicearia, Co Sligo

 • photo

  70.051 Red Twin-spot Carpet, Xanthorhoe spadicearia, Co Sligo

 • photo

  70.199 Small Seraphim, Pterapherapteryx sexalata, Co Louth

 • photo

  70.183 Common Pug, Eupithecia vulgata, Co Sligo

 • photo

  Lead Belle, Scotopteryx mucronata, Co Roscommon

 • photo

  70.157 Oak-tree Pug, Eupithecia dodoneata, Co Leitrim

 • photo

  70.112 Dingy Shell, Euchoeca nebulata, Co. Donegal

 • photo

  70.112 Dingy Shell, Euchoeca nebulata, Co. Donegal

 • photo

  70.162 Dwarf Pug, Eupithecia tantillaria, Co. Leitrim

 • photo

  70.096 Autumn Green Carpet, Chloroclysta miata, Co Louth

 • photo

  70.107 November Moth, Epirrita dilutata, Co Louth

 • photo

  70.107 November Moth, Epirrita dilutata, Co Louth

 • photo

  70.108 Pale November Moth, Epirrita christyi, Co Louth

 • photo

  70.195 Streak, Chesias legatella, Co Louth

 • photo

  70.077 Pine Carpet, Thera firmata, Co Louth

 • photo

  70.184 Mottled Pug, Eupithecia exiguata, Co. Leitrim

 • photo

  70.184 Mottled Pug, Eupithecia exiguata, Co. Leitrim

 • photo

  70.192 Treble Bar, Aplocera plagiata, Co Louth

 • photo

  70.163 Larch Pug, Eupithecia lariciata, Co Limerick

 • photo

  70.102 Striped Twin-spot Carpet, Coenotephria salicata, Co Louth

 • photo

  70.089 Phoenix, Eulithis prunata, Co Louth

 • photo

  70.089 Phoenix, Eulithis prunata, Co Louth

 • photo

  70.089 Phoenix, Eulithis prunata, Co Louth

 • photo

  70.041 July Belle, Scotopteryx luridata, Co Louth

 • photo

  70.121 Scallop Shell, Hydria undulata, Co Louth

 • photo

  70.048 Red Carpet Xanthorhoe decoloraria. Co Mayo

 • photo

  Thyme Pug, Eupithecia distinctaria, Co Cork

 • photo

  70.091 Northern Spinach, Eulithis populata, Co Louth

 • photo

  70.199 Small Seraphim, Pterapherapteryx sexalata, Co Louth

 • photo

  70.168 Narrow-winged Pug, Eupithecia nanata, Co Louth

 • photo

  70.151 Foxglove Pug Eupithecia pulchellata, Co Louth

 • photo

  70.040 Lead Belle, Scotopteryx mucronata, Co Louth

 • photo

  70.154 Marsh Pug, Eupithecia pygmaeata, Co Clare

 • photo

  70.154 Marsh Pug, Eupithecia pygmaeata, Co Louth

 • photo

  70.154 Marsh Pug, Eupithecia pygmaeata, Co Louth

 • photo

  70.109 Autumnal Moth, Epirrita autumnata, Co Cork

 • photo

  70.040 Lead Belle, Scotopteryx mucronata, Co Louth

 • photo

  70.063 Galium Carpet, Epirrhoe galiata, Co Donegal

 • photo

  70.168 Narrow-winged Pug, Eupithecia nanata, Co Louth

 • photo

  70.098 Dark Marbled Carpet, Chloroclysta citrata, Co Louth

 • photo

  70.146 Haworth's Pug, Eupithecia haworthiata, Co Louth

 • photo

  70.146 Haworth's Pug, Eupithecia haworthiata, Co Louth

 • photo

  70.147 Slender Pug, Eupitheca tenuiata, Co Louth

 • photo

  70.147 Slender Pug, Eupitheca tenuiata, Co Louth

 • photo

  70.191 Manchester Treble-bar, Carsia sororiata, County Mayo

 • photo

  70.191 Manchester Treble-bar, Carsia sororiata, County Mayo

 • photo

  70.091 Northern Spinach, Eulithis populata, Co Louth

 • photo

  70.091 Northern Spinach, Eulithis populata, Co Louth

 • photo

  70.106 Winter Moth, Operophtera brumata, Co Louth

 • photo

  70.106 Winter Moth, Operophtera brumata, Co Louth

 • photo

  70.162 Dwarf Pug, Eupithecia tantillaria, Co Louth

 • photo

  Striped Twin-spot Carpet, Coenotephra salicata, Co Donegal

 • photo

  Striped Twin-spot Carpet, Coenotephra salicata, Co Donegal

 • photo

  Striped Twin-spot Carpet, Coenotephra salicata, Co Donegal

 • photo

  Striped Twin-spot Carpet, Coenotephra salicata, Co Donegal

 • photo

  70.200 Yellow-barred Brindle, Acasis viretata, Co Louth

 • photo

  70.200 Yellow-barred Brindle, Acasis viretata, Co Louth

 • photo

  70.157 Oak-tree Pug, Eupithecia dodoneata, Co Louth

 • photo

  70.157 Oak-tree Pug, Eupithecia dodoneata, Co Louth

 • photo

  70.067 Streamer, Anticlea derivata, Co Louth

 • photo

  70.066 Shoulder Stripe, Anticlea badiata, Co Louth

 • photo

  Striped Twin-spot Carpet, Coenotephra salicata, Co Donegal

 • photo

  70.195 Streak, Chesias legatella, Co. Derry

 • photo

  70.147 Slender Pug, Eupithecia tenuiata, Co Leitrim

 • photo

  70.089 Phoenix, Eulithis prunata, Co Louth

 • photo

  70.089 Phoenix, Eulithis prunata, Co Louth

 • photo

  70.169 Ash Pug, Eupithecia innotata f. fraxinata, Co Louth

 • photo

  70.111 Small White Wave, Asthena albulata, Co Louth

 • photo

  70.151 Foxglove Pug, Eupithecia pulchellata, Co Cork

 • photo

  70.157 Oak-tree Pug, Eupithecia dodoneata, Co Leitrim

 • photo

  70.131 Twin-spot Carpet, Mesotype didymata, Co. Louth

 • photo

  Garden Carpet, Xanthorhoe fluctuata, Co Donegal

 • photo

  70.155 Netted Pug, Eupithecia venosata, Co Donegal

 • photo

  70.155 Netted Pug, Eupithecia venosata, Co Donegal

 • photo

  70.151 Foxglove Pug, Eupithecia pulchellata, Co Cork

 • photo

  70.151 Foxglove Pug Eupithecia pulchellata, Co Louth

 • photo

  70.198 Seraphim, Lobophora halterata, Co Louth

 • photo

  70.156 Brindled Pug, Eupithecia abbreviata, Co Louth

 • photo

  70.156 Brindled Pug, Eupithecia abbreviata, Co Louth

 • photo

  70.156 Brindled Pug, Eupithecia abbreviata, Co Louth

 • photo

  70.156 Brindled Pug, Eupithecia abbreviata, Co Louth

 • photo

  Barred Rivulet, Perizoma bifaciata, Co Leitrim

 • photo

  Narrow-winged Pug, Eupithecia nanata, Co Leitrim

 • photo

  Barred Yellow, Cidaria fulvata, Co Leitrim

 • photo

  Purple Bar, Cosmorhoe ocellata, Co Donegal

 • photo

  Common Carpet, Epirrhoe alternata, Co Leitrim

 • photo

  Treble Bar, Aplocera plagiata, Co Donegal

 • photo

  Sharp-angled Carpet, Euphyia unangulata, Co Leitrim

 • photo

  Sharp-angled Carpet, Euphyia unangulata, Co Leitrim

 • photo

  Sharp-angled Carpet, Euphyia unangulata, Co Leitrim

 • photo

  70.071 Yellow-ringed Carpet Entephria flavicinctata, Co. Antrim

 • photo

  70.195 Streak, Chesias legatella, Co. Wicklow

 • photo

  70.110 Small Autumnal Moth Epirrita filigrammaria, Co. Wicklow

 • photo

  70.056 Royal Mantle Catarhoe cuculata, Co. Clare

 • photo

  70.135 Heath Rivulet Perizoma minorata, Co. Clare

 • photo

  70.118 Brown Scallop Philereme vetulata, Co. Clare

 • photo

  70.105 Northern Winter Moth, Operophtera fagata, Co Tyrone

 • photo

  70.105 Northern Winter Moth, Operophtera fagata, Co Tyrone

 • photo

  70.107 November Moth, Epirrita dilutata, Co Kerry

 • photo

  70.109 Autumnal Moth, Epirrita autumnata, Co Kerry

 • photo

  70.109 Autumnal Moth, Epirrita autumnata, Co Waterford

 • photo

  70.108 Pale November Moth, Epirrita christyi, Co Waterford

 • photo

  70.107 November Moth, Epirrita dilutata, Co Kerry

 • photo

  70.095 Red-green Carpet, Chloroclysta siterata, Co Louth

 • photo

  70.077 Pine Carpet, Thera firmata, Co Louth

Latest Updates

Gallery Stats

 • Version: 3.0.9
 • Albums: 1317
 • Photos: 6413
 • Hits: 2415480